Subsidie voor buurtcheques voor buurtfeesten en straatfeesten

Met de buurtcheques wil Westerlo initiatieven stimuleren en ondersteunen waarbij buren elkaar beter leren kennen en die het buurtleven promoten. Dit reglement is goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2020.

Artikel 1

Binnen de perken van de door de gemeenteraad in het meerjarenplan goedgekeurde kredieten, wordt een toelage uitgekeerd in de vorm van buurtcheques, aan buurtbewoners die samen een activiteit organiseren om te bouwen aan de samenhorigheid, de uitstraling, de leefbaarheid… van hun buurt of straat.

Artikel 2

De ondersteuning van buurtcheques is gericht op spontane initiatieven van bewoners, buurtcomités, wijkcomités,… zoals een buurtbarbecue of picknick, samen op stap naar een culturele voorstelling in Westerlo, of samen werken aan een creatief project om het straatbeeld op te fleuren.

Artikel 3

De aanvraag is geldig vanaf 5 verschillende adrespunten in eenzelfde straat of buurt. De gemeente Westerlo kan deze mensen contacteren om te controleren of zij de aanvraag inderdaad kennen en ondersteunen. De activiteit moet zich wel duidelijk richten aan alle inwoners van de buurt met een minimum van 10 deelnemers. Per kalenderjaar kan slechts één aanvraag per buurt ingediend worden.

Artikel 4

De ondersteuning van de buurtcheque bedraagt 10 euro per volwassene deelnemer met een maximum van 250 euro per aanvraag. De gemeente Westerlo moedigt de organisatoren aan om de buurtcheques zo veel mogelijk te gebruiken voor aankopen bij lokale handelaars.

Artikel 5

De aanvraag dient minstens één maand voorgaand de activiteit ingediend te worden bij het college. Als er ook verkeersmaatregelen moeten genomen worden, dient de aanvraag minstens drie maanden voorgaand de activiteit ingediend te worden. Aanvragen tot toelagen dienen de volgende gegevens te bevatten:

  • Naam en volledig adres van aanvrager
  • Omschrijving, plaats en data van de activiteit
  • Het post- of bankrekeningnummer met de juiste benaming ervan, waarop de toelage kan worden overgeschreven
  • Deelnemerslijst
  • Uitnodiging

Artikel 6

Na het organiseren van de activiteit dienen de volgende bewijsstukken ten laatste één maand na de activiteit overgemaakt te worden:

  • Deelnemerslijst met opgave van naam en adres van iedere deelnemer
  • Bewijsstukken dat de activiteit effectief werd georganiseerd aan de hand van bijvoorbeeld foto’s. Ingeleverde foto’s mogen nadien gebruikt worden door de gemeente.

Contact

Cultuur
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 00
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak