Subsidie voor personen die aan ontwikkelingssamenwerking doen

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2016 en gepubliceerd op deze website op 27 februari 2017.

Artikel 1

Binnen de perken van het goedgekeurde budget wordt er een subsidie uitgekeerd aan individuen die als vrijwilligers, buiten hun normale werkzaamheden, in het Zuiden meewerken aan een erkend project dat past in een kader van ontwikkelingssamenwerking. Het project moet zich situeren in een land met een lage ontwikkelingsindex en aansluiten bij ten minste 2 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Een lijst met landen is te raadplegen op www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm. Een overzicht van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen werd als bijlage toegevoegd.

Artikel 2

De aanvraag moet ten laatste zes weken voor het vertrek een aanvraag toekomen bij de werelddienst.

De aanvraag bevat:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier waarmee aangetoond wordt dat de aanvrager actief betrokken is bij relevante solidariteits-, ontwikkelings-, of noodhulpprojecten, met daarin een omschrijving van hoe het project aansluit bij ten minste 2 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en met daarin alle gegevens om een vlotte uitbetaling mogelijk te maken
  • een bewijs dat de aanvrager sinds ten minste 6 maanden voor de aanvraag gedomicilieerd is in Westerlo
  • een overzicht van waarvoor het toegekende subsidiebedrag zal worden gebruikt en een verklaring op eer dat de toegekende subsidie niet gebruikt wordt om reis- en/of verblijfskosten te betalen.

De aanvrager komt het project voorstellen tijdens een vergadering van de Wereldraad. Uiterlijk 4 weken na afloop van de reis wordt een financieel verslag van het project aan de Wereldraad overgemaakt. De aanvrager kan gecontacteerd worden om zijn project voor te stellen op een publieke presentatie van de gesubsidieerde projecten.

Artikel 3

Voor de bepaling van de grootte van de subsidie is de duur van het project bepalend. Er kan sprake zijn van een project vanaf een projectduur van 7 dagen. Projecten van 7 dagen ontvangen een subsidie van 150 euro als basissubsidie. Per bijkomende volledige week wordt een bijkomende subsidie van 75 euro voorzien. Het maximumbedrag per aanvraag wordt vastgelegd op 500 euro (projecten van 6 weken of langer).

Artikel 4

De aanvragen worden ter advies voorgelegd aan de wereldraad, zij onderzoeken het project en adviseren het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen kent de subsidie toe. De betaling gebeurt na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. Wanneer blijkt dat het project om welke reden dan ook niet is doorgegaan of de begunstigde dient het financieel verslag niet in binnen de 4 weken, dan kan de gemeente de uitbetaalde subsidie terugvorderen.

Wereld
Bib Westerlo
Kasteelpark 5
2260 Westerlo
Belgiƫ
014 53 92 09
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 17:00
Na afspraak
09:00 - 17:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten