Subsidie voor projecten middenstandsverenigingen

Met de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen en de subsidie voor ondersteuning van projecten van middenstandsverenigingen voor de lokale economie zorgt de gemeente ervoor dat de lokale middenstand van Westerlo Centrum zeker is van de nodige middelen voor kernversterkende activiteiten zoals opendeurdagen en de jaarlijkse braderij. De regeling kwam er op voorstel van de middenstand van Westerlo Centrum zelf.

De gemeente int elk jaar een bijdrage van de middenstanders in Westerlo Centrum.De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van de ligging en bedraagt 175 euro voor commerciële vestigingen in de blauwe zone, 110 euro voor winkels binnen de ring en 35 euro voor winkels in Westerlo centrum buiten de ring. Vestigingen van meer dan 400 vierkante meter betalen 250 euro extra. De gemeente stort de bijdragen als subsidie integraal door aan de middenstandsvereniging.

doc bestandAanvraagformulier subsidie voor ondersteuning van projecten van middenstandsverenigingen voor de lokale economie.doc (1.47 MB)

Subsidie voor de ondersteuning van projecten, georganiseerd door middenstandsverenigingen ten voordele van de plaatselijke economie

goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 mei 2017

Artikel 1 Voorwerp van dit reglement

Binnen de perken van het goedgekeurde budget kunnen Westelse middenstandsverenigingen een aanvraag indienen voor een subsidie ter ondersteuning van projecten georganiseerd ten voordele van de lokale economie.

Artikel 2 Aanvrager

Onder Westelse middenstandsvereniging wordt verstaan:

 • rechtspersonen die tot doel hebben de lokale economie in Westerlo te versterken en dat ook kunnen aantonen via hun statuten
 • feitelijke verenigingen die tot doel hebben de lokale economie in Westerlo te versterken. De feitelijke vereniging bestaat minimaal uit vijf middenstanders die gevestigd zijn in Westerlo

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet de middenstandsvereniging actief zijn in een zone waarin de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten geheven wordt.

Artikel 3 Inhoudelijke evaluatie van het project

De subsidie wordt verleend voor concrete projecten die

 • georganiseerd worden binnen de zone waarin de handelaars een belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten betalen
 • voldoende draagvlak kunnen aantonen binnen de middenstand (hoe worden alle middenstanders uit de buurt betrokken om deel te nemen, hoe verloopt de besluitvorming,...)
 • een positieve uitstraling hebben voor Westerlo als gemeente
 • tot doel hebben de lokale economie in Westerlo te versterken

Elke aanvraag wordt door het college van burgemeester en schepenen op deze vier criteria geëvalueerd.

Artikel 4 Bijkomende voorwaarden

Dit reglement heeft tot doel een positieve uitstraling te creëren voor de lokale middenstand van een straat, een wijk, een dorp of heel Westerlo. Om dit te realiseren zijn er aan de subsidie enkele bijkomende voorwaarden verbonden:

 • de aanvrager verbindt zich er toe een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen uit te nodigen en te laten deelnemen aan de vergaderingen van de vereniging
 • de aanvrager verbindt zich er toe een open boekhouding te voeren en op verzoek van de gemeente alle bewijsstukken voor te leggen

Artikel 5 Aanvraag

De projectsubsidie kan aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag bevat:

 • identificatie van de aanvrager (invulformulier)
 • omschrijving het project waarvoor subsidie gevraagd wordt (doel, timing, deelnemers, locatie,...)
 • overzicht van de geraamde kosten en opbrengsten
 • motivering waaruit blijkt dat het project voldoet aan de criteria uit artikel 3

Artikel 6 Uitbetaling

Het toegekende bedrag wordt uitbetaald op basis van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Lokale economie en landbouw
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten