Subsidie voor Sportpark De Beeltjens 2022 (prijssubsidie)

De gemeenteraad heeft op 13 december 2021 de prijssubsidie voor Sportpark De Beeltjens goedgekeurd. Het subsidiereglement is gepubliceerd op deze website op 15 december 2021.

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Westerlo heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het kalenderjaar 2022. Op basis van deze ramingen heeft het AGB Westerlo vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2022 de inkomsten uit het verlenen van recht op toegang tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur minstens 756.000 euro moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.

Om economisch rendabel te zijn dient het AGB Westerlo vanaf 1 januari 2022 de toegangsprijzen (inclusief 6% btw) voor recht op toegang tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur aan te passen. Ten opzichte van de afgesproken tarieven voor de gebruikers betekent dit een verhoging met 170%.

De Gemeente Westerlo erkent dat het AGB Westerlo, op basis van deze ramingen, de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6% btw) voor recht op toegang tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur moet verhogen met 170% om economisch rendabel te zijn.

Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur wenst de Gemeente Westerlo dat er tijdens het kalenderjaar 2022 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van gebruikers van de sportinfrastructuur. De Gemeente Westerlo wenst immers de toegangsgelden te beperken opdat de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur toegankelijk is voor iedereen. De Gemeente Westerlo verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. 

De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Gemeente Westerlo voor recht op toegang tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur bedraagt de prijs (inclusief 6% btw) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt, verhoogd met 170%. 

De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds opnieuw geëvalueerd worden in het kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van AGB Westerlo. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal de Gemeente Westerlo deze steeds documenteren. 

Het AGB Westerlo moet op de 5de werkdag van elk kwartaal de Gemeente Westerlo een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers waaraan recht op toegang is verleend tijdens het voorbije kwartaal tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het AGB Westerlo uitreikt aan de Gemeente Westerlo. De Gemeente Westerlo dient deze debet nota te betalen aan het AGB Westerlo binnen de 5 werkdagen na ontvangst.

Contact

Financiën
Gemeentehuis verdieping 2
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 80
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak