BMX-wedstrijd op 12 en 13 oktober 2019

 

De burgemeester heeft op 3 oktober 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd.

Op zaterdag 12 oktober 2019 tussen 12 en 18 uur en op zondag 13 oktober 2019 tussen 7 en 18 uur wordt in het gedeelte van de Oevelse dreef tussen Geneinde en de Torendreef aan de rechterzijde van de rijbaan, komende vanuit Geneinde, parkeerverbod ingevoerd. In het gedeelte van de Oevelse dreef tussen de Torendreef en de Bosstraat wordt dan tijdens bovenvermelde perioden enkelrichtingsverkeer ingevoerd, de Oevelse dreef in te rijden vanuit de Torendreef. Het is in dit gedeelte van de Oevelse dreef dan toegelaten te parkeren aan beide zijden van de weg. Borden C3 met onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen' worden afgedekt.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op vrijdag 4 oktober 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf woensdag 9 oktober 2019.

 

 

De burgemeester heeft op 16 september 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan BMX Westel vzw voor de organisatie van een BMX-wedstrijd op 12 oktober 2019 (wedstrijdtraining) en op 13 oktober 2019 (BMX wedstrijd) in het Sportacentrum in Geneinde 2 in Tongerlo. De toelating is van toepassing voor:

  • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)
  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  • het plaatsen van een tent in de Oevelse dreef (art. 98 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook