Openbare onderzoeken

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning om te bouwen, te verbouwen of te verkavelen hoort in veel gevallen een openbaar onderzoek. Dat wil zeggen dat je alle plannen en documenten kan inkijken. Dat kan online op het omgevingsloket. Je hebt daarvoor je identiteitskaart, een kaartlezer en de PIN-code van je identiteitskaart nodig, maar je kan ook terecht bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Indien nodig, kan je opmerkingen of bezwaren tegen de vergunningsaanvraag indienen.

Zandberg 16 Westerlo - openbaar onderzoek van 19 maart tot 18 april 2018

Marjan De Groot uit de Tongerlostraat 10 in Westerlo heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Westerlo. De aanvraag gaat over een terrein met als adres Zandberg 16 - 2260 Westerlo en met als kadastrale ligging 1° afdeling, sectie B, perceel 345/6H. Het gaat over een aanvraag tot het verkavelen van een perceel voor 1 bestaande woning en 1 bouwgrond in halfopen bebouwing.

Er is een openbaar onderzoek over deze aanvraag van maandag 19 maart 2018 tot en met woensdag 18 april 2018. Je kan de aanvraag tot de sluiting van het openbaar onderzoek op woensdag 18 april 2018 inkijken via het omgevingsloket op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek en bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening in het gemeentehuis in de Boerenkrijglaan 61 in 2260 Westerlo. Bezwaren of opmerkingen kan je via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen. Dat kan eventueel ook schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Westerlo.

  • Referentie omgevingsloket OMV_2018012356
  • Referentie gemeente OMV/2018/0001/V