Openbaar onderzoek RUP Zonevreemde bedrijven

In Olen liggen zeven bedrijvensites zonevreemd waarvan twee bedrijven die ook deels gelegen zijn op het Westels grondgebied. Het gaat over de bedrijven Bouwmaterialen Cams-Verwimp (Moleneinde 16 in Olen) en Vennootschap Amazona (Hoogbuul 56 te Olen). Er wordt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgesteld om de ontwikkelingsmogelijkheden van deze bedrijvensites op het grondgebied van de gemeente Westerlo vast te leggen. Het openbaar onderzoek van dit RUP loopt van 12 oktober tot en met 10 december. De plannen kunnen tijdens de openingsuren ingekeken worden bij de dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis evenals online via www.westerlo.be > bouwen en wonen > openbare onderzoeken. De mer-screeningsnota en de beslissing van de dienst Mer kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vlaamse overheidsdienst Mer (www.mervlaanderen.be).

Opmerkingen of bezwaren over dit RUP bezorg je per brief aan de Gecoro, Boerenkrijglaan 61 in 2260 Westerlo ten laatste op donderdag 10 december om 12 uur, aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

Infovergadering op maandag 19 oktober in Olen

Op maandag 19 oktober om 20 uur vindt er een infovergadering plaats voor alle geïnteresseerden in de raadzaal van het gemeentehuis in Olen, Dorp 1.

Meer info

dienst ruimtelijke ordening Boerenkrijglaan 61 Westerlo
bouwdienst@westerlo.be - 014 53 91 60