Buurtfeest eindejaarsdrink op dinsdag 31 december 2019

 

De burgemeester heeft op 25 november 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan (*) voor de organisatie van een buurtfeest in de Gevaertlaan 140 op dinsdag 31 december 2019 van 13 tot 20 uur. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 oktober 2019 toelating gegeven aan (*) om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens een buurtfeest in de openlucht in Gevaertlaan 140 in Heultje op dinsdag 31 december 2019 van 13 tot 20 uur, op voorwaarde dat het geluidsniveau LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk is aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1,1°,2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook