Buurtfeest Hoevestraat Voortkapel op zaterdag 3 augustus 2019

 

De burgemeester heeft op donderdag 18 juli 2019 de verkeersveiligheidsmaatregelen voor het buurtfeest Hoevestraat op zaterdag 3 augustus 2019 in de Hoevestraat in Voortkapel goedgekeurd.

 • Vanaf zaterdag 3 augustus 2019 om 16 uur tot zondag 4 augustus 2019 om 3 uur wordt alle verkeer, uitgezonderd voertuigen van hulpdiensten, verboden in het gedeelte van de Hoevestraat tussen de woningen 5 en 20.
 • Vanaf zaterdag 3 augustus 2019 om 16 uur tot zondag 4 augustus 2019 om 3 uur wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten in het gedeelte van de Hoevestraat tussen het kruispunt met de Veststraat en woning nr. 20 en tussen het kruispunt met de Slachterijstraat en woning nr. 5.
 • De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld.
 • De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
  Vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend)
  Vrije hoogte: 4 meter
  13 ton draagvermogen, I I meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter

De burgemeester heeft op 8 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan het buurtcomité Hoevestraat voor de organisatie van een buurtfeest in de Hoevestraat 12 in Voortkapel op zaterdag 3 augustus 2019. De toelating is van toepassing voor:

 • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en prive-inrichtingen dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 30, 31, 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet  echter steeds  van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.
 • het verlengen van het sluitingsuur op 3 augustus 2019 van 16 tot 3 uur (op 4 augustus 2019) (art. 49 en volgende)
  De muziek en of zang dienen vanaf 22 uur gedempt te zijn zodat het de buren niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet-naleving van de bovenvermelde voorwaarden wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken. De uitbaters van de openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen zijn verplicht de bepalingen van dit hoofdstuk (art. 49 t.e.m. art. 59) steeds op een goed zichtbare plaats in hun openbare inrichting en/of op hun evenement uit te hangen, zodat de tekst duidelijk leesbaar is.

De gemeentelijke politiecodex kunt u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex

 

Zie ook