Buurtfeest Parwijsvogels op zaterdag 7 september 2019

 

De burgemeester heeft op 26 augustus 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd.

Vanaf zaterdag 7 september 2019 om 9 uur tot zondag 8 september 2019 om 12 uur wordt in de Parwijsstraat alle verkeer verboden, uitgezonderd voertuigen van hulpdiensten, fietsers en bromfietsers klasse A.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op dinsdag 27 augustus 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf vrijdag 30 augustus 2019.

 

De burgemeester heeft op 8 augustus 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan (*) voor de organisatie van buurtfeest Parwijsvogels in de Parwijsstraat in Zoerle-Parwijs op zaterdag 7 september 2019. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het verlengen van het sluitingsuur op 7 september 2019 van 10 uur tot 2 uur (8 september) (art. 49 en volgende)
  • het plaatsen van een tent in Parwijsstraat 7 (art. 98 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook