Chirofuif Chiro Rafiki op vrijdag 8 november 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 oktober 2019 toelating gegeven aan Chiro Tongerlo om elektronisch versterkte muziek in Tongelhof, de Trannoyplein 5 in Tongerlo tijdens de chirofuif op vrijdag 8 november 2019 van 21 uur tot 3 uur (op zaterdag 9 november 2019) op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk aan 95 dB(A) en tijdens de muziekactiviteiten het verschil tussen dB(C) en dB(A) maximaal 12 bedraagt. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

De burgemeester heeft op 14 oktober 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan Chiro Rafiki voor de organisatie van een Chirofuif in Tongelhof op het de Trannoyplein 5 in Tongerlo op vrijdag 8 november 2019. De toelating is van toepassing voor:

  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  • het verlengen van het sluitingsuur op 8 november 2019 van 21u tot 3 u (op 9 november 2019) (art. 49 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook