Chirofuif Oevel op zaterdag 5 oktober 2019

 

De burgemeester keurde op 30 september 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goed.

 • Vanaf woensdag 2 oktober 2019 om 10 uur tot zondag 6 oktober 2019 om 16 uur wordt parkeerverbod ingevoerd op de parking vooraan de kerk in Sint-Michielsplein. Gedurende deze periode wordt ook parkeerverbod ingevoerd op de parkings tegenover de woningen Sint-Michielsplein 5, 7 en 9.
 • Vanaf woensdag 2 oktober 2019 om 10 uur tot zondag 6 oktober 2019 om 16 uur wordt alle verkeer, uitgezonderd voertuigen van hulpdiensten, verboden in het gedeelte van Sint-Michielsplein dat toegang verschaft naar de parkings gelegen aan de voorkant van de kerk (tegen Oeveldorp).
 • Vanaf vrijdag 4 oktober 2019 om 10 uur tot zondag 6 oktober 2019 om 10 uur wordt alle verkeer, uitgezonderd voertuigen van hulpdiensten, verboden in het gedeelte van Sint-Michielsplein dat gelegen is tussen Oeveldorp en de achterkant van de kerk (woning Sint-Michielsplein nummer 11).
 • De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op dinsdag 1 oktober 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf woensdag 2 oktober 2019.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 augustus 2019 toelating gegeven aan Chiro Oevel om elektronisch versterkte muziek te spelen in een tent op het Sint-Michielsplein in Oevel tijdens de chirofuif op zaterdag 5 oktober 2019 van 21 uur tot 3 uur (op zondag 6 oktober 2019), op voorwaarde dat het geluidsniveau LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk is aan 95 dB(A), tijdens de muziekactiviteiten het verschil tussen dB(C) en dB(A) maximaal 12 bedraagt. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De meting dient te gebeuren op een representatieve meetplaats welke voor evenementen in de open lucht of in een tent zich bevindt op 1/2 tot 2/3 van de afstand tussen het podium en het verste punt van de publieksruimte met een maximum van 70 meter en centraal tussen de luidsprekers. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in vlarem II. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis, §1, 1°, 2°en 3° van vlarem II zijn van toepassing.

De burgemeester heeft op 18 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan Chirojeugd Oevel voor de organisatie van een chirofuif op zaterdag 5 oktober 2019 op het Sint-Michielsplein in Oevel. De toelating is van toepassing voor:

 • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)
 • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
 • het uitdelen van flyers op 2 oktober 2019 (art. 220, art. 164 en volgende)
 • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
 • het plaatsen van publiciteitsborden langs gemeentewegen (artikel 218) in Tolhuis (Tongerlo) vanaf de haag naast woning nr. 57 tot EP1377, in de Langstraat (Tongerlo) aan de kant van de Kapellerij, het gedeelte tussen het schuilhuisje en het bosweggetje, in de Guldensporenlaan (Westerlo-centrum) naast ingang scoutslokaal tussen EP2389 en EP2390, in Geneinde (Tongerlo) naast ingang Dreamland tussen verlichtingspaal 1841 en het verkeersbord A1, op het pleintje in de Nieuwebaan (Voortkapel) tussen bushokje en straatnaambord, in Asberg (Zoerle-Parwijs) naast woning nr. 39, in Oosterwijk (Oosterwijk) ter hoogte van de fietsstalling aan de Vrije Sint-Lambertusschool en in Hoog Heultje (Heultje) recht tegenover woning nr. 69
 • het verlengen van het sluitingsuur op 5 oktober van 21u tot 3u (op 6 oktober 2019) (art. 49 en volgende)
 • het plaatsen van een tent op het Sint-Michielsplein (art. 98 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook