Chirofuif Voortkapel op vrijdag 27 september 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 september 2019 toelating gegeven aan Chiro Sjaloom om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens de chirofuif in de polyvalente zaal, gelegen Stijn Streuvelsstraat 9 in Voortkapel op vrijdag 27 september 2019 van 21 uur tot 3 uur (op 28 september 2019), op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk aan 95 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

De burgemeester heeft op 12 september 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan Chiro Sjaloom voor de organisatie van een Chirofuif in de polyvalente zaal in Voortkapel op vrijdag 27 september 2019. De toelating is van toepassing voor:

  • het uitdelen van flyers op 27 september 2019 (art. 220, art. 164 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  • het verlengen van het sluitingsuur op 27 september 2019 van 21u tot 3 u (op 28 september 2019) (art. 49 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook