Chiroterras op 17 en 18 augustus 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 augustus 2019 toelating gegeven aan de oud-leiding van Chiro De Keten om elektronisch versterkte muziek te spelen op het terrein van de Chiro in de Vijfhuizenstraat 28 in Zoerle-Parwijs op zaterdag 17 augustus 2019 van 20 uur tot 3 uur (op 18 augustus), en op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq, 15 min kleiner is dan, of gelijk is aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis,§1,1°,2°en 3° van vlarem II zijn van toepassing.

 

De burgemeester heeft op 15 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, de toelating gegeven aan Chiro De Keten voor de organisatie van een Chiroterras op zaterdag 17 augustus 2019 (volksdans, optreden en kampvuur) en op zondag 18 augustus 2019 (kubb- en penaltytornooi, activiteiten voor kinderen) in de Vijfhuizenstraat 28 in Zoerle-Parwijs. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  • het plaatsen van publiciteitsborden (art. 218)
  • het plaatsen van publiciteitsborden langs gemeentewegen (artikel 218) in Tolhuis (Tongerlo) vanaf de haag naast woning nr. 57 tot EP1377, in de Langstraat (Tongerlo) aan de kant van de Kapellerij, het gedeelte tussen het schuilhuisje en het bosweggetje, in de Guldensporenlaan (Westerlo-centrum) naast ingang scoutslokaal tussen EP2389 en EP2390, in Geneinde (Tongerlo) naast ingang Dreamland tussen verlichtingspaal 1841 en het verkeersbord A1, op het pleintje in de Nieuwebaan (Voortkapel) tussen bushokje en straatnaambord, in Asberg (Zoerle-Parwijs) naast woning nr. 39, in Oosterwijk (Oosterwijk) ter hoogte van de fietsstalling aan de Vrije Sint-Lambertusschool en in Hoog Heultje (Heultje) recht tegenover woning nr. 69

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook