Color Obstacle Run op zaterdag 4 mei 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 maart 2019 toelating gegeven aan Het Leerlabo om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens de loopwedstrijd Color Obstacle Run op zaterdag 4 mei 2019 van 13 tot 22 uur op de speelplaats van de Daltonschool in Spikdorenveld 22 in Westerlo. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info