Contrastival op woensdag 14 augustus 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 augustus 2019 toestemming gegeven aan (*) van bvba ’t Contrast om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens het Contrastival op woensdag 14 augustus 2019 van 18 uur tot 3 uur (op 15 augustus 2019), in de tuin van café 't Contrast in de Merodedreef 61 in Westerlo op voorwaarde dat het geluidsniveau LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk  aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2° en 3° van vlarem II zijn van toepassing. Artikel 6.7.4. van vlarem II is niet van toepassing.

De burgemeester heeft op 18 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan 't Contrast voor de organisatie van Contrastival 2019 aan 't Contrast in de Merodedreef 61 in Westerlo op woensdag 14 augustus 2019. De toelating is van toepassing voor:

 • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)
 • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
 • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
 • het verlengen van het sluitingsuur op 14 augustus 2019 van 18 tot 3 uur (op 15 augustus 2019) (art. 49 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

De burgemeester heeft op 18 juli 2019 de verkeersmaatregelen voor Contrastival op woensdag 14 augustus 2019 aan 't Contrast in de Merodedreef 61 in Westerlo goedgekeurd.

 • Vanaf woensdag 14 augustus 2019 om 9 uur tot woensdag 15 augustus 2019 om 3 uur wordt parkeerverbod ingevoerd op de parkeerstrook ter hoogte van woning de Merodedreef 61, met uitzondering van voertuigen die tot de organisatie van Contrastival behoren.
 • De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld.
 • De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
  - vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend)
  - vrije hoogte: 4 meter
  - 13 ton draagvermogen, I I meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter

 

Zie ook