Kroonplan Westerlo

Na corona: het Kroonplan Westerlo

De impact van de coronacrisis op ons leven is groot, ook in Westerlo. De voorbije weken en maanden waren hard, erg hard. Zeker op momenten dat mensen uit onze eigen omgeving door het coronavirus in het ziekenhuis belandden of erdoor overleden. Onze gedachten zijn dan ook in de eerste plaats bij hen, en bij hun familie en vrienden.

Ook de bewoners van onze woonzorgcentra en hun families kregen het hard te verduren.

We hebben in onze gemeente de federale en provinciale regels goed proberen te volgen en te doen zoals de virologen het vroegen. Dit was niet altijd gemakkelijk en eenduidig. We zijn er ons terdege van bewust dat al deze maatregelen zeer zwaar hebben gewogen op ons familiaal, sociaal, professioneel en economisch leven.

Positief in het coronaverhaal is dat Westerlo zich van haar warmste en sterkste kant heeft laten zien. We hebben samen op afstand gezongen en muziek gemaakt. Samen de dagboeken van Woonzorgcentrum Parel der Kempen verslonden. Samen mondmaskers bedeeld en gemaakt. Inkopen gedaan voor de buren. Onze solidariteit betuigd. Voorzichtig geweest. Iedereen op zijn eigen manier. Dat verdient ook een applaus en woorden van welgemeende dank. Dank je wel, Westel!

Zodra de curves en de dalende cijfers van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens de goede richting uitgaan is het tijd om onze samenleving goed terug op te starten. Het gevaar is daarbij nog niet geweken, we hebben het virus nog niet klein gekregen. Waakzaamheid is en blijft dus geboden.

We moeten terugkeren naar een nieuw normaal en tegelijk de mooie kanten van deze coronaperiode vasthouden. Daarvoor heeft het gemeentebestuur het Kroonplan van Westerlo opgesteld. Een plan waarbij we sterk inzetten op gezondheid, welzijn en ondersteuning.

Van waar de naam Kroonplan?

Het coronavirus dankt zijn naam aan de krans of kroon (in het Latijn corona) rond de virusdeeltjes. Maar het woord KROON heeft ook een positieve betekenis.

 • Met dit Kroonplan willen we onze zorg- en hulpverleners en alle andere helden een KROON opzetten. Het is onze manier om hen heel oprecht eer te bewijzen en onze dankbaarheid te betuigen voor de moed en de grote inzet van de voorbije weken en maanden.
 • Het Kroonplan is de KROON op het werk na een zeer brede en intensieve consultatieronde waarbij we zowat alle sectoren en geledingen van onze Westelse samenleving hebben bevraagd naar hun noden en behoeften als gevolg van deze coronacrisis.
 • Westerlo wil ook graag de KROON spannen met een totaalplan dat de klemtoon legt op de gezondheid en het welzijn van haar inwoners, naast slimme maatregelen die kansarmen, onze gezinnen, onze verenigingen, onze winkels, onze zelfstandigen en dienstverleners, onze landbouwers en bedrijven extra impulsen moeten geven. Zeker diegenen die het echt nodig hebben. Zonder daarbij de gemeentelijke financiën in gevaar te brengen.

Een gezondheids-, welzijns- en ondersteuningsplan

Met het Kroonplan werken we heel wat acties uit op het vlak van gezondheid, welzijn en ondersteuning. Onze bedoeling? Het warme Westerlo met haar sterke dorpen terug doen opleven na deze gezondheidscrisis.

Hoe kan de gemeente mee de gevolgen van deze coronacrisis opvangen? Voor onze meest kwetsbare inwoners, senioren, gezinnen, winkels, horecazaken en bedrijven, voor onze medewerkers en verenigingen? Hoe zorgen we mee voor de fysieke en mentale gezondheid van de Westerlonaren in de nasleep van deze bijzondere periode? Hoe zorgen we ervoor dat het warme Westerlo met haar sterke dorpen er terug helemaal staat? En wat zijn de financiële gevolgen van deze crisis voor de gemeentelijke organisatie?

In samenspraak en op maat

De voorbije dagen en weken zijn er in verschillende maatschappelijke sectoren besprekingen geweest, telefonisch en waar mogelijk ook samen. We deden dat op maat van de sector of de doelgroep. Tijdens deze inspraakronde zaten beleidsverantwoordelijken samen met medewerkers van de gemeente en het OCMW, vertegenwoordigers van adviesraden, onze bijna 300 verenigingen, sleutelpersonen, ervaringsdeskundigen, afgevaardigden van bedrijven, landbouw, horeca, markten, lokale winkels en belangenorganisaties. Ze kregen telkens enkele vragen voorgeschoteld, zoals:

 • Wat is de impact van de coronacrisis op jullie werkveld of vereniging en hoe werd er mee omgegaan?
 • Welke maatregelen en initiatieven heb jij of jouw onderneming, vereniging of sector al genomen en waarmee kan de gemeente helpen of ondersteunen?

Er waren vier werkgroepen:

 • senioren en kwetsbare inwoners
 • lokale ondernemingen, horeca, winkels en landbouw
 • sport-, jeugd- en cultuurverenigingen
 • vertegenwoordigers van de gezondheidssector.

Het resultaat van die inspraakronde is op 15 juni besproken op een informele gemeenteraad. De gemeenteraadsleden vulden daarbij aan met hun ervaringen, inzichten en voorstellen.

Na deze informatie- en inspraakronde werkte het college van burgemeester en schepenen, samen met de administratie, het ontwerp van Kroonplan verder uit waarbij rekening werd gehouden met de volgende principes:

 • Het Kroonplan is een ‘SAMEN STERK’- verhaal. De maatregelen zijn niet bedoeld als individuele tegemoetkomingen.
 • Er moet een draagvlak voor de maatregelen zijn binnen de sector of de doelgroep.
 • De maatregelen moeten een duurzaam karakter hebben. De voorkeur gaat naar structurele acties met een rendement op lange termijn.

Dit Kroonplan biedt niet alleen een algemeen kader maar bevat ook reeds een aantal concrete maatregelen. Meer concrete acties worden verder uitgewerkt in nauw overleg met de betrokken sectoren, adviesraden en doelgroepen.

Het Kroonplan werd besproken en goedgekeurd op de extra gemeenteraad van maandag 6 juli 2020.

Grote dankbaarheid

Als gemeentebestuur kunnen we alleen maar erg dankbaar en nederig zijn. Dankbaar en nederig voor de morele steun, de fysieke werkkracht, de intense betrokkenheid en de grote deskundigheid van iedereen die zich mee ingezet heeft. Voor iedereen die ons al mee door deze coronacrisis gegidst heeft. Van erg dichtbij of van een beetje verder af. Jullie steun, werkkracht, betrokkenheid en deskundigheid vergeten we niet! Laat ons dan ook diep respect hebben voor elkaars werk. Voor het werk van de bedenkers en de uitvoerders. Voor de grote en de kleine inspanningen. Voor het werk dat je sowieso moest doen en voor het werk dat je er zomaar bij gedaan hebt. Dus zeker ook voor jou! Onze dankbaarheid is oprecht. Het is een hulde. Julie verdienen een KROON.

Wat we verwezenlijkt hebben om deze crisis het hoofd te bieden is niet alleen de verdienste van individuen, het is ook de kracht van ons allemaal samen. Vanaf dag 1 klopten mensen aan de deur. Ongeruste mensen met een duidelijk zicht op wat komen zou. Ondernemers die spontaan hulp aanboden. Naaisters van mondmaskers. Creatievelingen met uitgewerkte ideeën voor sociale acties. Zorg- en hulpverleners en zelfs hulpverleners voor de hulpverleners. Mensen die bereid waren om bij te springen op plaatsen waar de nood het hoogst was. Ook op het gemeentelijk vlak bleef de dienstverlening verzekerd dankzij onder meer flexibel en telewerk.

De kracht van een samenleving merk je pas echt op als het erop aankomt. In een crisis zoals deze wordt alles groter. We hebben misschien elkaars kleine kantjes gezien, maar vooral ook elkaars talenten. En het is juist met deze inzet en talenten dat crisissen kunnen overwonnen worden.

Met dit kroonplan willen we zorgen dat dat allemaal opnieuw vanzelfsprekend kan worden. Helder. Dat we alert zijn voor elkaars gezondheid door preventie en detectie. Dat we blijven bewegen en sporten, voor onszelf en met elkaar. Dat we blijven kiezen voor zorg dicht bij huis. Dat we oog hebben voor de mensen uit onze buurt. Dat we winkelen bij de winkel om de hoek. En dat we meedoen met onze plaatselijke verenigingen. Dat zijn de parels aan de kroon van ons Kroonplan. Dat is waarom Westerlo de Parel van de Kempen is.

In het bijzonder willen we de zorg- en hulpverleners bedanken. Zij stonden en staan immers nog steeds in de frontlinie, in het oog van de storm en stellen zich bloot aan het gevaar voor het welbevinden van anderen.

Dat het coronagebeuren op hen een grote impact heeft gehad, bewijst de korte boodschap van Dr. Guido Van Opstal, woonachtig in Westerlo met een huisartsenpraktijk in Herselt, die zwaar werd getroffen door het virus. “Voor sommige mensen lijkt Corona nog steeds een ‘ver-van-mijn-bed’ gebeuren. Het is echt geen fabeltje en zeker geen banaal ‘griepje’. Lach Corona alsjeblieft niet weg. Na twee maanden hospitalisatie met nadien tot nog toe twee maanden revalidatie is het einde van mijn verhaal lang nog niet in zicht. Er stapelen zich op de terugweg voortdurend nieuwe hindernissen op, hindernissen die niemand verwacht. Blijven doorgaan, revalideren en vechten is voor mij de enige rechte weg naar herstel. Mijn boodschap luidt: erken Corona, zorg goed voor jezelf en heb respect voor al je medemensen die je ontmoet. Hou afstand en draag je mondmasker niet alleen waar het verplicht is maar ook waar het aanbevolen wordt.”

Kroon van het Kroonplan