Noodfonds verenigingen

Alle Westelse verenigingen hebben op woensdag 25 november per e-mail het informatie- en aanvraagformulier gekregen om subsidies van het noodfonds voor verenigingen aan te vragen. Er is ook een brief vertrokken via de post zodat je vereniging de info en aanvraag ook op papier heeft. 

Niets gekregen? Dan hebben we mogelijk niet de juiste contactgegevens meer. Onze excuses daarvoor. Maar geen probleem: bezorg ons je contactgegevens via communicatie@westerlo.be of lees alle info ook hieronder. Het info- en aanvraagformulier kan je hier ook downloaden in word of pdf (zelfde document).

pdf bestandInfo- en aanvraagformulier subsidies noodfonds verenigingen Westerlo.pdf (661 kB)

docx bestandInfo- en aanvraagformulier subsidies noodfonds verenigingen Westerlo.docx (1.08 MB)

Coronasubsidies voor alle Westelse verenigingen

In Westerlo zijn 300 jeugdverenigingen, sportverenigingen en (socio-)culturele verenigingen actief. Ze zorgen mee voor een sterk sociaal weefsel in onze zeven dorpen en in onze hele gemeente. Ze maken het mogelijk dat mensen van hier hun talenten kunnen ontplooien.

Elke vereniging heeft daarvoor een eigen werking en een eigen karakter, een hogere of lagere financiële draagkracht en daardoor ook een specifieke plaats in het dorpsleven. De combinatie van al deze factoren bepaalt hoe gemakkelijk of moeilijk ze binnenkort, als deze corona-nachtmerrie voorbij is, opnieuw van start kunnen gaan.

Een divers landschap, verschillende redenen om steun te krijgen

Door de coronacrisis hebben de meeste verenigingen hun activiteiten moeten aanpassen en op bepaalde momenten zelfs moeten stilleggen.

 • Het gaat daarbij over kleine verenigingen met niet zoveel leden, maar ook over grotere organisaties met een dagelijkse werking en vele honderden leden of onderdelen van federaties.
 • Het gaat over verenigingen die extra geld hebben uitgegeven aan bijvoorbeeld handgels, EHBO-materiaal en kuismateriaal om toch maar aan de slag te kunnen blijven of om op kamp te kunnen gaan.
 • Het gaat over verenigingen die geplande activiteiten moesten annuleren of die kosten hebben gemaakt die - door corona - definitief verloren zijn en waardoor ze in financiële moeilijkheden kunnen komen.
 • En het gaat ook over verenigingen die een symbolische of praktische steun in de rug kunnen gebruiken om na deze coronacrisis terug een plaatsje in onze Westelse samenleving te veroveren.

Voorstel voor verdeling van deze extra middelen?

Met ons Westels Kroonplan willen we in deze barre tijden onze meest kwetsbare inwoners, onze Westelse senioren, gezinnen, kinderen en jongeren, medewerkers, winkels, horecazaken en bedrijven, en ook onze Westelse verenigingen steunen.

De Vlaamse overheid besliste snel na het uitbreken van de coronacrisis om vanuit haar noodfonds extra middelen toe te kennen aan de gemeenten ter ondersteuning van de cultuur-, sport- en jeugdsector. Voor Westerlo gaat het over 251 000 euro. Dat geld gaan we op een eerlijke en transparante manier verdelen onder alle Westelse verenigingen.

Daarom willen we het bedrag van 251 000 euro opsplitsen in vier delen/fondsen

 1. Basistoelage voor elke vereniging
 2. Compensatietoelage voor de aangetoonde coronakosten
 3. Noodfonds voor verenigingen in financiële moeilijkheden
 4. Projectsubsidies voor nieuwe coronaproof activiteiten

Daarbij willen we rekening houden met vijf criteria:

 • de grootte en de werking van de vereniging
 • de impact van de coronacrisis op de vereniging en de leden
 • de kostprijs van het organiseren van coronaproof activiteiten en de kosten door annulering van activiteiten
 • een deel van de middelen willen we gebruiken om verenigingen die in ernstige financiële moeilijkheden geraken door deze crisis te steunen
 • een deel van de middelen willen we gebruiken als projectsubsidies om verenigingen aan te moedigen en te ondersteunen in de organisatie van coronaproof activiteiten.

We zijn er ons van bewust dat er ongetwijfeld ook heel wat gederfde inkomsten zijn. Die hebben we niet opgenomen als criterium. Het lijkt ons niet mogelijk om die in rekening te brengen omdat ze erg moeilijk controleerbaar en objectiveerbaar zijn.

Wat verwachten we van u?

Om het voorgestelde plan van verdeling verder concreet te maken, hebben we nog bijkomende informatie nodig van de verenigingen. Daarom willen we je vragen om het bijgevoegde informatie- en aanvraagformulier snel en correct in te vullen.

In alle openheid en transparantie zullen we daarna de definitieve verdeelsleutel en de bedragen bepalen. Alle info publiceren we ook op deze webpagina.

Een verdeling die rekening houdt met de eigenheid, de grootte, de werking en de financiële draagkracht van de verenigingen. Een verdeling die er ook voor zorgt dat onze verenigingen de coronacrisis kunnen overleven en een betere doorstart kunnen maken.

Bij de verdeling is het de bedoeling dat het fonds voor de basistoelage en het fonds voor de compensatietoelagen het grootst zijn. De fondsen voor verenigingen in financiële moeilijkheden en projectsubsidies kunnen later, indien nodig, ook nog aangevuld worden met beschikbare gemeentelijke middelen. 

Dien je informatie- en aanvraagformulier in voor 24 december 2020
(=nieuwe datum!)

Om in aanmerking te komen voor deze financiële steun is het wel vereist dat je het formulier in bijlage volledig invult en samen met de gevraagde bewijsstukken uiterlijk op donderdag 24 december 2020 indient. Dat kan op verschillende manieren

Met vragen en opmerkingen kan je terecht bij de cultuurdienst op 014 53 92 00 en cultuur@westerlo.be, bij de jeugddienst op 014 53 92 08 en jeugd@westerlo.be en bij de sportdienst op 014 53 92 10 en sport@westerlo.be. Alle info vind je ook op deze webpagina.

Contact

Cultuur
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
18:30 - 20:30
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
14:00 - 16:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak