Sporten

Laatste aanpassing op donderdag 24 september 2020 om 9.30 uur.

Deze webpagina is nog niet aangepast aan de maatregelen die de premier op 23 september aankondigde. Het bijhorende ministerieel besluit is er immers nog niet. Die aangepaste maatregelen gaan pas in vanaf 1 oktober. De maatregelen op deze pagina zijn nu nog geldig.

Sportactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel en minstens onder volgende voorwaarden:

Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband

Deze activiteiten mogen enkel worden uitgeoefend binnen de eigen sociale bubbel, dit wil zeggen maximum met 10 personen, kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend.

Sportactiviteiten in clubs en verenigingen

  • Maximum met 50 personen
  • Steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter
  • Sportcompetities kunnen doorgaan. Er is geen limiet op het aantal deelnemers, tenzij anders bepaald in het protocol. Voor sportwedstrijden met meer dan 200 deelnemers of sportwedstrijden op de openbare weg is de voorafgaande toelating van de gemeente nodig. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator het Covid Event Risk Model (CERM) op www.covideventriskmodel.be in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier.

Maximum aantal toeschouwers

  • 200 bij wedstrijden binnen
  • 400 bij wedstrijden buiten

Het maximum aantal toeschouwers langs een parcours van een sportwedstrijd is in de aankomst- en vertrekzone beperkt tot 200 bij wedstrijden binnen en 400 bij wedstrijden buiten. Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich met maximum 10 personen (volgens de regels van de sociale bubbel) groeperen, behalve wanneer er georganiseerde initiatieven plaatsvinden (bijvoorbeeld VIP-tenten), deze vallen onder de evenementenregeling.

Regelmatige sportwedstrijden

Wedstrijden die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals stadions, sportterreinen, sporthallen,… kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol en zijn dus niet onderworpen aan een voorafgaande toestemming.

Voetbalstadions

De gemeente kan uitbaters van permanente infrastructuren (bv. stadions) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden tot de bevoegde burgemeester.

's Nachts

Er mogen geen sportwedstrijden plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Douchen

Aanbeveling. Douche thuis na het sporten! Blijf thuis en kom zeker niet sporten als je covid-19 positief bent en dus in thuisisolatie moet zijn, wanneer je uit een rode zone komt of wanneer je een hoogrisicocontact had en in quarantaine moet zijn. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor de uitbaters van kantines. Hou afstand, draag mondneusmaskers.

Contact

Onthaal gemeentehuis
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 54 75 75
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30