Sporten

Laatste aanpassing op dinsdag 1 december

Sportinfrastructuur en sportinrichtingen

Alle sportinrichtingen zijn gesloten voor het publiek. Ze blijven wel open voor:

 • groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs
 • sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar
 • trainingen van professionele sporters
 • professionele wedstrijden
 • andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en de geldende protocollen

De zwembaden (met uitzondering van de recreatieve delen en subtropische zwembaden) en buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbalveld) blijven toegankelijk. Er mag buiten niet in groepen groter dan 4 personen (coach inbegrepen) gesport worden, met naleving van de regels omtrent social distancing.

Daarnaast blijven ook de overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen open, maar dit enkel met het oog op het welzijn van het dier.

De kantines, restaurants en andere drankgelegenheden zijn gesloten.

In de sportinfrastructuur en inrichtingen die open blijven dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:

 1. De uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding.
 2. Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd.
 3. Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht.
 4. De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden.
 5. De uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers.
 6. De uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
 7. De uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Sportactiviteiten en sporttrainingen

 • Amateursporters die 13 jaar of ouder zijn kunnen enkel buiten trainen. Ze kunnen gebruik maken van de buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbal- of basketbalveld,…) om met maximum 4 personen samen te trainen en met respect voor de social distancing regels.
 • Professionele sporters kunnen blijven trainen, zowel binnen als buiten, maar deze trainingen moeten doorgaan zonder publiek.
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen sportactiviteiten of sportkampen volgen, zowel binnen als buiten op voorwaarde dat ze doorgaan:
  • met maximum 50 kinderen
  • in een georganiseerde context, in het bijzonder door een club of vereniging
  • indien het een indoor sportactiviteit of –kamp betreft met toelating van de lokale overheid of georganiseerd door de lokale overheid zelf
  • altijd in aanwezigheid van een trainer, begeleider of meerderjarige toezichter
  • in aanwezigheid van maximum één lid van het huishouden per deelnemer
 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen deelnemen aan schoolse of buitenschoolse sportieve activiteiten van het leerplichtonderwijs en volgens de regels van het toepasselijke protocol.

Sportcompetities

Professionele sportieve wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek. Niet-professionele sportieve wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden voor deelnemers tot en met 12 jaar. Deze wedstrijden mogen enkel worden bijgewoond door één lid van het huishouden van de deelnemers.

Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

De kantines zijn gesloten.

Kunnen niet-professionele sportieve trainingen voor deelnemers ouder dan 12 jaar plaatsvinden?

Ja, trainingen voor deelnemers ouder dan 12 kunnen plaatsvinden, maar enkel in open lucht of in een zwembad. In dat geval gelden de algemene regels zoals het algemeen samenscholingsverbod (maximum vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen) en de social distancing maatregelen (steeds minstens 1,5 meter tussen elke deelnemer, met uitzondering van leden van hetzelfde huishouden of knuffelcontacten). Een eventuele trainer/coach maakt dus deel uit van deze vier personen.

Contact

Onthaal gemeentehuis
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 54 75 75
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30