Dikkebandenrace voor kids en familiy op zondag 15 september 2019

 

De burgemeester heeft op 9 september 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd.

Op zondag 15 september 2019 tussen 9 en 14 uur is al het verkeer verboden in Kasteelpark, in het gedeelte tussen de parking tussen de gemeentelijke bibliotheek en sporthal en de Beeltjensdreef.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op 10 september 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf 11 september 2019.

 

De burgemeester heeft op 29 augustus 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan Westfit vzw voor de organisatie van een Kids en Family dikkebandenrace tijdens de feestweek van Sportpark De Beeltens op zondag 15 september 2019. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  • plaatsen van een tent in het Kasteelpark (art. 98 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook