Eretitels

 

 • goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 24 juni 2019

 

Artikel 1
Voorwaarden voor het bekomen en het voeren van de eretitel van ereschepen of erevoorzitter van het OCMW

 • OF minstens 9 jaar het ambt van schepen en/of voorzitter BCSD hebben opgenomen
 • OF 12 jaar gezeteld hebben in de gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn waarvan 6 jaar als schepen en/of voorzitter van het BCSD
 • EN een onberispelijk gedrag hebben

Artikel 2
Voorwaarden voor het bekomen en het voeren van de titel van eregemeenteraadslid, ere-OCMW-raadslid of ereraadslid van het BCSD:

 • OF minstens 18 jaar gezeteld hebben in de gemeente- en/of OCMW-raad van de gemeente en/of in het BCSD. Deze periode hoeft niet aaneensluitend te zijn
 • OF 12 jaar gezeteld hebben in de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn of in het BCSD waarvan 6 jaar als schepen of voorzitter van het BCSD
 • EN een onberispelijk gedrag hebben

Artikel 3

De mandaten van gemeente en OCMW en het lidmaatschap BCSD kunnen gecumuleerd worden om een eretitel toe te kennen.

Artikel 4

Er kan maar één eretitel worden toegekend per loopbaan.

 

Eretitels

 • ereschepen Roger Vrindts (26 mei 2014)
 • eregemeentesecretaris Leon Gielis (28 januari 2013)
 • ereontvanger Rik Heyns (12 december 2011)
 • ereschepen Jozef Van Kerckhoven (28 januari 2008)
 • ereschepen Victor Van den Bruel (28 januari 2008)
 • ereschepen Johan Engelen (28 januari 2008)
 • eregemeenteraadslid Nicola Van de Sande (28 januari 2008)
 • ereschepen Cyriel Lambrechts (22 maart 2004)
 • eregemeenteraadslid Jos Thys (22 maart 2004)
 • eregemeenteraadslid August Verboven (22 maart 2004)
 • ereschepen Frans Michiels (22 maart 2004)
 • ereschepen Frans Draulans (22 maart 2004)

Zie ook