Familiefeest-trouwfeest op vrijdag 30 augustus 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 augustus 2019 toelating gegeven aan (*) om elektronisch versterkte muziek te spelen in Bar Jardin op de Grote Markt 52 in Westerlo, tijdens een familiefeest-trouwfeest op vrijdag 30 augustus 2019 van 21 tot 3 uur (op zaterdag 31 augustus 2019), op voorwaarde dat het geluidsniveau LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2° en 3° van vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook