Filmopnames bij Gipsy Horses Ranch van 11 tot 30 september 2019

 

De burgemeester keurde op 5 september onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goed.

Tijdens onderstaande tijdstippen wordt de Mollemansstraat afgesloten voor alle verkeer:

  • 11 september van 8 tot 18 uur
  • 16 september van 7.30 tot 16.30 uur
  • 17 september van 14.30 tot 24 uur
  • 18 september van 20.30 tot 6 uur de volgende dag
  • 23 september van 8 uur tot 17.30 uur
  • 24 september van 12.30 tot 22 uur
  • 25 september van 12 tot 21.30 uur
  • 26 september van 12 tot 21.30 uur
  • 27 september van 12.30 tot 22 uur
  • 30 september van 7.30 tot 17.30 uur

Op 12 september 2019 wordt tussen 7 en 19 uur alle verkeer verboden in het gedeelte van de Bovemansstraat tussen de Mollemansstraat en woning nummer 9.

In het gedeelte van de Bovemansstraat tussen de Ketelstraat en de Mollemansstraat en tussen de Britselaan en woning Bovemansstraat 9 wordt dan alle verkeer verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op 6 september 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf 9 september 2019.

 

Zie ook