Filmopnames bij Restaurant Diverso op maandag 16 september 2019

 

De burgemeester keurde op 5 september onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goed.

Op maandag 16 september 2019 wordt tussen 9.30 uur en 19 uur een parkeerverbod ingevoerd op een aantal parkeerplaatsen in de Grote Markt en dit ter hoogte van volgende locaties:

  • ter hoogte van de huisnummers 29 tot en met 31 (3 parkeerplaatsen) of ter hoogte van de huisnummers 50 tot en met 53 (4 plaatsen) indien voorgaande niet vrij zijn
  • ter hoogte van huisnummers 25 tot en met 26 (5 parkeerplaatsen)

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op 6 september 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf 9 september 2019.

 

Zie ook