Foodfestival van 26 tot 28 april 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 april 2019 toelating gegeven aan vzw Toerisme Westerlo om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens het Foodfestival op vrijdag 26 april van 18 tot 24 uur, zaterdag 27 april van 13 tot 24 uur en zondag 28 april 2019 van 12 tot 22 uur in de voortuin van het gemeentehuis in de Boerenkrijglaan 61 in Westerlo. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info