Fuif Beerfactor VI op zaterdag 18 mei 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 april 2019 toelating gegeven aan Chiro De Keten om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens de Beerfactor VI-fuif op zaterdag 18 mei 2019 van 18 tot 3 uur in het Ontmoetingscentrum in de Smissenhoekstraat 11 in Zoerle-Parwijs. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 95 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info