Fuif Foormove op vrijdag 6 september 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 augustus 2019 toelating gegeven aan OXOt vzw om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens de Foormovefuif in het Hoveniershuis, Hollandse dreef 1 in Westerlo-centrum op vrijdag 6 september 2019 van 20 uur tot 3 uur (op 7 september), en op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van vlarem II zijn van toepassing.

De burgemeester heeft op 15 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan Oxot voor de organisatie van de fuif Foormove op vrijdag 6 september 2019 In de Hollandse dreef 1 in Westerlo. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  • het verlengen van het sluitingsuur op 6 september 2019 van 20 tot 3 uur (op 7 september 2019) (art. 49 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook