Funky Fun Event KVC Westerlo van 11 tot 14 juli 2019

De burgemeester heeft op 8 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan KVC Westerlo voor de organisatie van Funky Fun (springkastelen en gocartcircuit) op 11, 12, 13, 14 juli 2019. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
    Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en privé-inrichtingen dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 30, 31, 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet echter steeds van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet-naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.

Op 1 juli 2019 keurde de burgemeester de verkeersveiligheidsmaatregelen voor het Funky Fun Event KVC Westerlo van 11 tot 14 juli 2019 in Goorakker Westerlo goed.

  • Vanaf dinsdag 9 juli 2019 om 8 uur tot en met zondag 14 juli 2019 om 20 uur wordt alle verkeer verboden in Goorakker, meer bepaald in het gedeelte tussen de ingang van het kunstgrasveld en de loketten van de ingang van de bezoekers van het hoofdterrein. Vanaf dinsdag 9 juli 2019 om 8 uur tot en met zondag 14 juli 2019 om 20 uur wordt alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, verboden in Goorakker tussen Zandberg en de toegang naar het kunstgrasveld en in Goorakker tussen Breerijt en de Zoggestraat.
  • De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, I I meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter.

 

Zie ook