GRUP Gewestelijk Uitvoeringsplan Golfterrein Witbos

  • 9 oktober 2020

Op 3 juli stelde de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of GRUP Golfterrein Witbos definitief vast.
 
Met het GRUP Golfterrein Witbos wordt de bestendiging en regularisatie van het bestaande golfterrein Witbos, dat gelegen is op grondgebied van Westerlo en Herentals, mogelijk gemaakt. Daarnaast worden er mogelijkheden geboden voor het medegebruik van het domein voor evenementen en voor de bouw van een lokale sporthal. Deze invulling maakt ook het maximaal behoud van het bestaande bos mogelijk. Ter hoogte van de zone voor inplanting van een lokale sporthal wordt ook een deel van het plangebied aangeduid als bosgebied voor de versterking van de bosstructuur en eventuele inrichting als speelbos.

Het besluit van de Vlaamse Regering en alle bijlagen van het GRUP liggen ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis. Het inkijken van deze documenten bij de gemeentelijke dienst omgeving kan enkel na afspraak per e-mail via ruimtelijke.ordening@westerlo.be of telefonisch via het nummer 014 53 91 60. Je kan de documenten ook raadplegen door te klikken op deze link.