Halloween op donderdag 31 oktober 2019

 

De burgemeester heeft op 31 oktober 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd.

Op donderdag 31 oktober 2019 van 17 tot 24 uur is al het verkeer, uitgezonderd hulpdiensten, verboden in de Polderstraat tussen de Hoveniersstraat en de Grote Markt, op de Vismarkt, op de Grote Markt, in de Boerenkrijglaan tussen de EJ Van Gansenstraat tot en met het kruispunt met de Nieuwstraat en in de Rietstraat (vanaf 14 uur)

Op donderdag 31 oktober 2019 van 17 tot 24 uur is alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, verboden in de Polderstraat tussen de Merodedreef en de Hoveniersstraat, in de Nieuwstraat, in de Sint-Lambertusstraat tussen de Merodedreef en de Grote Markt en in de Boerenkrijglaan tussen de Merodedreef en de EJ Van Gansenstraat.

Op donderdag 31 oktober 2019 van 17 tot 24 uur geldt er een parkeerverbod in de Polderstraat tussen de Hoveniersstraat en de Grote Markt, op de Vismarkt, op de Grote Markt, in de Boerenkrijglaan tussen de EJ Van Gansenstraat tot en met het kruispunt met de Nieuwstraat en in de Rietstraat (vanaf 14 uur)

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op 31 oktober 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf 31 oktober 2019.

 

De burgemeester heeft op 28 oktober 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd.

  • Op donderdag 31 oktober 2019 van 17 tot 24 uur is al het verkeer, uitgezonderd hulpdiensten, verboden in de Polderstraat tussen de Hoveniersstraat en de Grote Markt, op de Vismarkt, op de Grote Markt en in de Boerenkrijglaan tussen de EJ Van Gansenstraat tot en met het kruispunt met de Nieuwstraat
  • Op donderdag 31 oktober 2019 van 17 tot 24 uur is alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, verboden in de Polderstraat tussen de Merodedreef en de Hoveniersstraat, in de Nieuwstraat, in de Sint-Lambertusstraat tussen de Merodedreef en de Grote Markt, in de Boerenkrijglaan tussen de Merodedreef en de EJ Van Gansenstraat en in de Rietstraat (vanaf 14 uur).
  • Op donderdag 31 oktober 2019 van 17 tot 24 uur geldt er een parkeerverbod in de Polderstraat tussen de Hoveniersstraat en de Grote Markt, op de Vismarkt, op de Grote Markt, in de Boerenkrijglaan tussen de EJ Van Gansenstraat tot en met het kruispunt met de Nieuwstraat en in de Rietstraat (vanaf 14 uur)

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op 28 oktober 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf 29 oktober 2019.

 

De burgemeester heeft op 26 september 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan Toerisme Westerlo vzw en dienst Toerisme voor de organisatie van Halloween (workshops, spookhuis voor kinderen en griezelparcours) op donderdag 31 oktober 2019 in Het Riet in Westerlo. De toelating is van toepassing voor:

  • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook