Halloweenshoppen van 29 tot 31 oktober 2019

 

De burgemeester heeft op 24 oktober 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd.

Vanaf dinsdag 29 oktober 2019 om 12 uur tot en met donderdag 31 oktober 2019 om 24 uur is alle verkeer, uitgezonderd hulpdiensten, verboden in de Vismarkt. Tijdens deze tijdstippen wordt eveneens een parkeerverbod ingevoerd.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op 25 oktober 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf 28 oktober 2019.

 

De burgemeester heeft op 14 oktober 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex (www.westerlo.be/artikel/politiecodex), toelating gegeven aan de werkgroep Middenstand Westerlo voor de organisatie van Halloweenshoppen van 29 tot en met 31 oktober 2019 in Westerlo Centrum. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  • het plaatsen van een tent op Vismarkt 7 (art. 98 en volgende) 

 

Zie ook