Halloweentocht op zaterdag 26 oktober 2019

 

De burgemeester heeft op 24 oktober 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd

Op 26 oktober 2019 tussen 17 en 24 uur worden waarschuwingsborden 'opgepast, overstekende wandelaars' geplaatst ter hoogte van volgende kruispunten

  • Hondseinde-Molenwijk-Wimpstraat (2 stuks)
  • Voorteinde-Molenwijk(2 stuks)

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op 25 oktober 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf 28 oktober 2019.

 

De burgemeester heeft op 16 september 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan Landelijke Gilde Tongerlo, KVLV Tongerlo, Podium 82 en Ohlala Zie Doa voor de organisatie van een Halloweentocht met start en aankomst aan het Tongelhof op het de Trannoyplein 5 in Tongerlo op zaterdag 26 oktober 2019. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook