Happy Shopping Days van 24 tot 30 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 juni 2019 toelating gegeven aan Kinderkleding Kadee om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens de Happy Shopping Days op zondag 30 juni 2019 van 14 tot 18 uur in open lucht op de Grote Markt in Westerlo. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 mei 2019 toelating gegeven aan Middenstand Westerlo om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens de Happy Shopping Days op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni 2019 van 17.30 tot 1 uur in open lucht op de Grote Markt in Westerlo. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

De burgemeester heeft op 20 juni 2019 de politieverordening over de verkeersmaatregelen tijdens de Happy Shopping Days, Summer Run en braderijfeesten in Westerlo Centrum van maandag 24 tot zondag 30 juni 2019 goedgekeurd.

  • Vanaf maandag 24 juni 2019 om 17 uur tot zondag 30 juni 2019 om 24 uur wordt een parkeerverbod ingevoerd in de Vismarkt ter hoogte van huisnummers 5, 7, 9, 8, 10 en 12, in de Polderstraat ¡n het gedeelte vanaf huisnummer 19 tot Grote Markt, op de Grote Markt, enkele parkeerplaatsen tussen de PE Peetersstraat en de Sint-Lambertusstraat in de omgeving van kinderwinkel Kadee en kledingwinkel Tinto.
  • Vanaf woensdag 26 juni 2019 om 8 uur tot vrijdag 28 juni 2019 om 8 uur wordt alle verkeer verboden in de Vismarkt (volledig) en in de Polderstraat (¡n het gedeelte van huisnummer 19 tot Grote Markt).
  • Vanaf woensdag 26 juni 2019 om 8 uur tot vrijdag 28 juni 2019 om 1 uur wordt alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, verboden in de Polderstraat (in het gedeelte tussen woning nummer 19 en de Merodedreef - borden C31 + uitgezonderd plaatselijk verkeer worden geplaatst in de Merodedreef ter hoogte van de Polderstraat en dit voor het verkeer komende vanuit beide richtingen).
  • Op vrijdag 28 juni, zaterdag 29 juni en zondag 30 juni 2019, telkens tussen 8 uur en 24 uur, wordt alle verkeer verboden in de Boerenkrijglaan (gedeelte tussen EJ Van Gansenstraat tot en met het kruispunt Nieuwstraat-Grote Markt), Nieuwstraat (gedeelte tussen Wolfstraat tot en met kruispunt Boerenkrijglaan-Grote Markt), Vismarkt (volledig), Grote Markt (volledig - ter hoogte van uitrit Delhaize is het voor klanten verboden de parking te verlaten via de Grote Markt), Polderstraat (gedeelte tussen Hoveniersstraat en Grote Markt), PE Peetersstraat (volledig - de borden enkelrichtingsverkeer C1 en F19 moeten afgedekt worden).
  • Op vrijdag 28 juni, zaterdag 29 juni en zondag 30 juni 2019, telkens tussen 8 en 24 uur, wordt alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, verboden in de Boerenkrijglaan (gedeelte tussen de Merodedreef en de EJ Van Gansenstraat), EJ Van Gansenstraat (ter hoogte van inrit parking Delhaize, moeten de klanten verwittigd worden dat zij de parking niet kunnen verlaten via Grote Markt - het bord F45 dient geplaatst te worden), Polderstraat (in het gedeelte tussen de Merodedreef en de Hoveniersstraat - borden C31 + uitgezonderd plaatselijk verkeer worden geplaatst in de Merodedreef ter hoogte van de Polderstraat en dit voor het verkeer komende vanuit beide richtingen), Nieuwstraat (gedeelte tussen de Merodedreef en Wolfstraat - borden C31 + uitgezonderd plaatselijk verkeer worden geplaatst in de Merodedreef ter hoogte van de Nieuwstraat en dit voor het verkeer komende vanuit beide richtingen), Sint-Lambertusstraat (volledig).
  • Van vrijdag 28 juni 2019 om 8 uur tot en met zondag 30 juni 2019 om 24 uur wordt een parkeerverbod ingevoerd in de Boerenkrijglaan (gedeelte tussen EJ Van Gansenstraat en kruispunt Nieuwstraat-Grote Markt), Nieuwstraat (gedeelte tussen Wolfstraat tot en met kruispunt Boerenkrijglaan-Grote Markt), Vismarkt (volledig), Grote Markt (volledig - voorbehouden parkeerplaatsen tussen bakkerij Koy en financiële instelling Nagelmaekers), Polderstraat (gedeelte tussen Hoveniersstraat en Grote Markt - voorbehouden parkeerplaatsen tussen poort kasteel prins Simon de Merode en kledingwinkel De Lange), PE Peeterstraat (volledig - allen voorbehouden plaatsen).
  • Tijdens de loopwedstrijd Summer Run die op vrijdagavond 28 juni 2019 doorgaat, wordt alle verkeer verboden in de brandweg (eenrichtingsweg langs het woonzorgcentrum): borden enkelrichtingsverkeer F19 en C1 moeten afgedekt worden, en dit tussen 19 uur en 21 uur.
  • Op vrijdagavond 28 juni 2019 tussen 19 uur en 21 uur wordt het gedeelte van de Sint-Lambertusstraat tussen de Grote Markt en de EJ Van Gansenstraat eveneens afgesloten voor alle verkeer; bijgevolg dient de nadar voor het afsluiten van de straat ter hoogte van het kruispunt Grote Markt-Rietstraat, verplaatst te worden naar het kruispunt Sint-Lambertusstraat-EJ Van Gansenstraat. Tussen 19 uur en 21 uur dienen de huidige tijdelijke maatregelen in de EJ Van Gansenstraat opgeheven te worden en dient opnieuw verkeer in twee richtingen toegelaten worden. Borden F19 en CI moeten afgedekt worden. De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draaivermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter.

 

Zie ook

Meer info