Haringbakfeesten Landelijke Gilde op zaterdag 7 september 2019

 

De burgemeester heeft op 26 augustus 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd

  • Vanaf zaterdag 7 september 2019 om 9 uur tot zondag 8 september 2019 om 3 uur wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de Kloosterstraat.
  • De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op dinsdag 27 augustus 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf vrijdag 30 augustus 2019.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 augustus 2019 toelating gegeven aan Landelijke Gilde Voortkapel om elektronisch versterkte muziek te spelen in een tent in de Kloosterstraat in Voortkapel tijdens de haringfeesten op zaterdag 7 september 2019 van 11 uur tot 3 uur (op zondag 8 september), op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq, 15 min kleiner is dan of gelijk is aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis,§1,1°,2°en 3° van vlarem II zijn van toepassing. Artikel 6.7.4. van Vlarem II is niet van toepassing.

De burgemeester heeft op 15 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan de Landelijke Gilde van Voortkapel voor de organisatie van de Haringbakfeesten op zaterdag 7 september 2019 in de Kloosterstraat in Voortkapel. De toelating is van toepassing voor:

  • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)
  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  • het plaatsen van publiciteitsborden (art. 218)
  • het plaatsen van publiciteitsborden langs gemeentewegen (artikel 218) in Tolhuis (Tongerlo) vanaf de haag naast woning nr. 57 tot EP1377, in de Langstraat (Tongerlo) aan de kant van de Kapellerij, het gedeelte tussen het schuilhuisje en het bosweggetje, in de Guldensporenlaan (Westerlo-centrum) naast ingang scoutslokaal tussen EP2389 en EP2390, in Geneinde (Tongerlo) naast ingang Dreamland tussen verlichtingspaal 1841 en het verkeersbord A1, op het pleintje in de Nieuwebaan (Voortkapel) tussen bushokje en straatnaambord, in Asberg (Zoerle-Parwijs) naast woning nr. 39, in Oosterwijk (Oosterwijk) ter hoogte van de fietsstalling aan de Vrije Sint-Lambertusschool en in Hoog Heultje (Heultje) recht tegenover woning nr. 69
  • het verlengen van het sluitingsuur op 7 september 2019 van 11 tot 3 uur (op 8 september 2019) (art. 49 en volgende)
  • het plaatsen van een tent in de Kloosterstraat zn (art. 98 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook