Herdenking Wapenstilstand op maandag 11 november 2019

 

De burgemeester keurde op 7 november 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goed.

Op maandag 11 november 2019 tussen 9 uur en 12 uur wordt stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd op de volgende plaatsen:

  • Grote Markt: gans de parkeerstrook ter hoogte van het monument van beide wereldoorlogen
  • Nieuwstraat: gans de parkeerstrook ter hoogte van het monument van de politieke gevangenen
  • Jos Geunsplein: op de parkeerplaatsen ter hoogte van het Jos Geunsmonument

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op 8 november 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf 8 november 2019.

 

Zie ook