Herfstopendeur winkels Westerlo centrum op zondag 6 oktober 2019

 

Op 30 september keurde de burgemeester onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goed

Op zondag 6 oktober 2019 tussen 8 en 18 uur wordt alle verkeer verboden in de volgende straten of weggedeelten:

 • Vismarkt, volledig
 • Polderstraat, in het gedeelte vanaf huisnummer 41 tot het kruispunt met Grote Markt
 • Grote Markt, in het gedeelte tussen Rietstraat en huisnummer 28

In deze straten of weggedeelten wordt dan tijdens bovenvermelde tijdstippen eveneens parkeerverbod ingevoerd.

Op zondag 6 oktober 2019 tussen 10 en 18 uur wordt alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, verboden in de volgende straten of weggedeelten:

 • Polderstraat, in het gedeelte tussen de Merodedreef en woning nummer 41
 • Sint-Lambertusstraat, in het gedeelte tussen E. J. Van Gansenstraat en de Grote Markt
 • Grote Markt, gedeelte tussen huisnummer 1 en huisnummer 28

Op zondag 6 oktober 2019 worden ter hoogte van volgende kruispunten borden 'opgepast evenement' geplaatst:

 • N19 de Merodedreef-Polderstraat, in de Polderstraat
 • N19 de Merodedreef-Nieuwstraat, in de Nieuwstraat
 • N19 de Merodedreef-Boerenkrijglaan, in de Boerenkrijglaan
 • N19 de Merodedreef-Sint-Lambertusstraat, in de Sint-Lambertusstraat
 • Nieuwstraat-Boerenkrijglaan-Vismarkt
 • Sint-Lambertusstraat-Rietstraat-Grote Markt

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op dinsdag 1 oktober 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf vrijdag 4 oktober 2019.

 

Zie ook