Huwelijksfeest op 23 maart 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 maart 2019 toelating gegeven aan (*) om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens een huwelijksfeest in zaal Klokkenhof, Kerkhofstraat 12, 2260 Westerlo, op zaterdag 23 maart 2019 van 20 uur tot 3 uur (op zondag 24 maart 2019), en op voorwaarde dat het geluidsniveau  LAeq 15 min  kleiner is dan of gelijk is aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume moet tijdens de hele muziekactiviteit gemeten worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info