Internationaal Folklorefestival van 9 tot 13 augustus 2019

De burgemeester heeft op 15 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, de toelating gegeven aan Die Spelewei voor de organisatie van het 53ste Internationaal Folklorefestival

  • op 10, 11 augustus 2019 in de voortuin van het gemeentehuis voor de voorstellingen
  • op 12 augustus 2019 in het Kasteelpark voor het Spel zonder grenzen
  • op 9 en 13 augustus 2019 in het lokaal van de Garve voor de verbroederingen.

De toelating is van toepassing voor:

  • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)
  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers op 9, 13 augustus 2019 in het Lokaal van de Garve, Asberg 8 en op 10, 11 augustus 2019 in de voortuin van het gemeentehuis (art. 30 en volgende)
  • het plaatsen van publiciteitsborden (art. 218)
  • het plaatsen van publiciteitsborden langs gemeentewegen (artikel 218) in Tolhuis (Tongerlo) vanaf de haag naast woning nr. 57 tot EP1377, in de Langstraat (Tongerlo) aan de kant van de Kapellerij, het gedeelte tussen het schuilhuisje en het bosweggetje, in de Guldensporenlaan (Westerlo-centrum) naast ingang scoutslokaal tussen EP2389 en EP2390, in Geneinde (Tongerlo) naast ingang Dreamland tussen verlichtingspaal 1841 en het verkeersbord A1, op het pleintje in de Nieuwebaan (Voortkapel) tussen bushokje en straatnaambord, in Asberg (Zoerle-Parwijs) naast woning nr. 39, in Oosterwijk (Oosterwijk) ter hoogte van de fietsstalling aan de Vrije Sint-Lambertusschool en in Hoog Heultje (Heultje) recht tegenover woning nr. 69
  • het verlengen van het sluitingsuur op 9 augustus 2019 van 19 tot 2 uur (op 10 augustus 2019) aan lokaal de Garve, 10 augustus 2019 van 19 tot 3 uur (op 11 augustus 2019) in de voortuin van het gemeentehuis en op 13 augustus 2019 van 19 tot 2 uur (op 14 augustus 2019) aan lokaal de Garve (art. 49 en volgende)
  • het plaatsen van een tent in de voortuin van het gemeentehuis (art. 98 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 juni 2019 toelating gegeven aan Die Spelewei vzw om elektronisch versterkte muziek te spelen op het 53e Internationaal Folklorefestival op zaterdag 10 augustus 2019 van 19 tot 3 uur en op zondag 11 augustus 2019 van 12 tot 18 uur in de voortuin van het gemeentehuis in de Boerenkrijglaan 61 in Westerlo. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume moet tijdens de hele muziekactiviteit gemeten worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info