Kampioenschap van Westerlo Wielrennen op zaterdag 31 augustus 2019

 

De burgemeester heeft op 26 augustus 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd

Op zaterdag 31 augustus 2019 tussen 13 en 19 uur wordt alle verkeer, met uitzondering voor voertuigen van hulpdiensten, verboden in de Lindenstraat (volledig), Bijlevennen (volledig), Kroonstraat (volled¡g), Dennenstraat tussen de Taxandriastraat en de Mechelsestraat, Taxandriastraat (volledig) en Oeveldorp (volledig). ln deze straten of weggedeelten wordt tussen 12 en 19 uur parkeerverbod ingevoerd.

Op zaterdag 31 augustus 2019 tussen 13 en 19 uur wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de Tongerlostraat tussen Heieinde en Oeveldorp, Joris Van Geelstraat (volledig), Gemeentestraat tussen Toekomststraat en Oeveldorp, Loofven volledig, Mechelsestraat tussen Schuurveldstraat en Dennenstraat,  Dennenstraat tussen de Dumpelstraat en de Taxandriastraat en Kerkezil volledig.

Vanaf vrijdag 30 augustus 2019 om 8 uur tot zaterdag 31 augustus 2019 om 19 uur wordt een parkeer- en stat¡oneerverbod ingevoerd op een gedeelte van de parking in Sint-Michielsplein voor de kerk.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op dinsdag 27 augustus 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf donderdag 29 augustus 2019.

 

De burgemeester heeft op 18 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan de gemeentelijke sportdienst voor de organisatie van het Kampioenschap van Westerlo wielrennen op zaterdag 31 augustus 2019 in Oevel. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het gebruik van microwagens (art. 30 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 juni 2019 de datum, het parcours en het programma van het Kampioenschap van Westerlo Wielrennen goedgekeurd. Het Kampioenschap van Westerlo Wielrennen 2019 vindt plaats op zaterdag 31 augustus in Oevel op de volgende gesloten omloop van 2,4 km: Oeveldorp - Lindenstraat - Bijlevennen - Kroonstraat - Dennenstraat - Taxandriastraat - Oeveldorp. Het college beslist een overeenkomst af te sluiten met WAOD en hiervoor 160 euro te betalen aan deze wielerbond. Het college beslist elke Westelse deelnemer een gratis consumptie te geven bij aankomst. Voor de organisatoren, medewerkers en de seingevers wordt er een consumptie en een lunchpakket voorzien door het gemeentebestuur. Voor de motards en de begeleiding van de wedstrijden worden de onkosten vergoed. Het college beslist de onkosten van het Rode Kruis en de geluidsinstallatie voor haar rekening te nemen. Het college stemt er mee in dat er voor de prijsuitreiking bloemboeketten, medailles, bekers en koerstruien aangekocht worden. Het college beslist om het inschrijvingsgeld voor de ploegentijdrit (7 euro per deelnemer) te betalen aan WAOD voor die renners, die deelnemen aan de ploegentijdrit én het Kampioenschap van Westerlo.

 

Zie ook

Meer info