Kampvuur Scouts Herent op zaterdag 6 juli 2019

 

De burgemeester heeft op 20 juni 2019, mits inachtname van onderstaande voorschriften, toelating gegeven aan Scouts Herent om op zaterdag 6 juli 2019 van 19 tot 1 uuur een kampvuur te organiseren op de vaste stookplaats naast het Chiro- en scoutsheem in de Guldensporenlaan 12 in Westerlo.

Volgende veiligheidsvoorschriften moeten daarbij nageleefd worden:

  • al de voorwaarden en richtlijnen uit het zonaal reglement voor kampvuren van brandweer zone Kempen (https://kempen.hulpverleningszone.be/taken/preventie-1044/open-vuren-1070) en uit de machtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos
  • het vuur mag geen schade berokkenen aan het openbaar domein noch aan privé-domein
  • alle veiligheidsvoorzorgen dienen genomen: u moet onder meer een brandblusapparaat, een EHBO-koffer en stromend water in de directe nabijheid voorzien.
  • u mag geen vuur aansteken op minder dan honderd meter afstand van huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd (Veldwetboek, artikel 89.8°), en ook niet op minder dan 25 meter afstand van bossen (artikel 99 van het Bosdecreet)
  • als brandstof mag enkel onbehandeld, droog hout gebruikt worden en er mogen geen afvalstoffen verbrand worden. Het is verboden stoffen te verbranden die een sterk prikkelende geur verspreiden (Vlarem en artikel 205 en 208 van de politiecodex)
  • muziek en/of zang dienen gedempt te zijn vanaf 22 uur zodat de buren niet worden gestoord of gehinderd (artikel 31 van de politiecodex en artikel 561,1 van het Strafwetboek).

 

Zie ook

Meer info