Kampvuur WTC 't Hoeveke op zaterdag 9 november 2019

 

De burgemeester heeft op 10 oktober 2019, mits in acht name van onderstaande voorschriften, toelating gegeven aan WTC 't Hoeveke (*) om op zaterdag 9 november 2019 van 18 tot 3 uur (op 10 november 2019) een kampvuur te organiseren op een weide achter café 't Hoeveke, Zandberg 2 in Westerlo.

Volgende veiligheidsvoorschriften dienen te worden nageleefd:

  • het vuur mag geen schade berokkenen aan het openbaar domein noch aan privé domein
  • alle veiligheidsvoorzorgen dienen genomen: u moet onder meer een brandblusapparaat, een EHBO-koffer en stromend water in de directe nabijheid voorzien.
  • u mag geen vuur aansteken op minder dan 100 meter afstand van huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd (Veldwetboek, artikel 89.8°), en ook niet op minder dan 25 meter afstand van bossen (artikel 99 van het Bosdecreet)
  • als brandstof mag enkel onbehandeld, droog hout gebruikt worden en er mogen geen afvalstoffen verbrand worden. Het is verboden stoffen te verbranden die een sterk prikkelende geur verspreiden (Vlarem en artikel 205 en 208 van de politiecodex)
  • muziek en/of zang dienen gedempt te zijn vanaf 22 uur zodat de buren niet worden gestoord of gehinderd (artikel 31 van de politiecodex en artikel 561,1 van het Strafwetboek).

 

Zie ook