Kermis Café Jupilerke op zondag 1 september 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 augustus 2019 toelating gegeven aan (*) om elektronisch versterkte muziek te spelen in café Jupilerke in Ter Voort 147 in Voortkapel tijdens enkele optredens en een DJ-set op zondag 1 september 2019 van 16 tot 1.30 uur (op maandag 2 september), op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk is aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis, §1, 1°, 2°en 3° van vlarem II zijn van toepassing.

De burgemeester heeft op 26 augustus 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex,  toelating gegeven aan (*) voor de organisatie van een kermisdag op 1 september 2019 in café Jupilerke. De toelating is van toepassing voor:

  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  • het verlengen van het sluitingsuur op 1 september 2019 van 16 tot 1.30 uur (op 2 september 2019) (art. 49 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook