Kermis Café Jupilerke op zondag 16 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 juni 2019 toelating gegeven om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens Kermis Café Jupilerke op zondag 16 juni 2019, van 16 tot 2.30 uur in Café Jupilerke in Ter Voort 147 in Voortkapel. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook