Kermis Heultje van 10 tot 17 juli 2019

 

Op 4 juli 2019 keurde de burgemeester de verkeersveiligheidsmaatregelen voor de kermis van Heultje van woensdag 10 tot woensdag 17 juli 2019 goed.

Tijdens de dagen dat de kermisattracties staan opgesteld, namelijk van 10 juli om 13 uur tot en met 17 juli 2019 om 13 uur:

  • is de toegang voor iedere bestuurder verboden in het gedeelte van Heultjedorp dat begrepen is tussen woning nummer 4 en 24. Borden C3 worden geplaatst.
  • is de toegang voor iedere bestuurder, met uitzondering voor het plaatselijk verkeer, verboden in het gedeelte van de Processieweg dat begrepen is tussen de Industrieweg en de Gevaertlaan, in het gedeelte van de Duivengracht dat begrepen is tussen de Gevaertlaan en de Kathovestraat, in het gedeelte van de Vijverstraat dat begrepen is tussen de Gevaertlaan en de Kathovestraat en in het gedeelte van Heultjedorp dat begrepen is tussen woning nummer 24 en het kruispunt met de Industrieweg, tussen woning nummer 4 en het kruispunt met de Gevaertlaan en tussen woning nummer 4 en het kruispunt met de Processieweg.
  • is het voor iedere bestuurder, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, verboden de Pastoor Binckstraat in te rijden in de richting Gevaertlaan. Borden C I met onderbord M3 en borden F19 met onderbord M5 worden geplaatst.
  • is het voor iedere bestuurder, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, verboden, de Kathovestraat in te rijden in de richting Heultjedorp. Het eenrichtingsverkeer in de Kathovestraat geldt enkel voor het wegvak dat begrepen is tussen Heultjedorp en het kruispunt met de Heidebloemstraat. Borden CI met onderbord M3 en borden F19 met onderbord M5 worden geplaatst.
  • is het voor iedere bestuurder, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, verboden de Heidebloemstraat in te rijden in de richting Kathovestraat. Het √©√©nrichtingsverkeer in de Heidebloemstraat geldt enkel voor het wegvak dat begrepen is tussen de Gevaertlaan en het kruispunt met de Kathovestraat. Borden C I met onderbord M3 en borden F19 met onderbord M5 worden geplaatst.
  • wordt de duur dat er mag geparkeerd worden op de twee parkeerplaatsen tegenover woning nummer 7 beperkt tot maximum l5 minuten.
  • geldt er een snelheidsbeperking van 50 km/u in de Kathovestraat, vanaf de bebouwde kom tot aan de Heidebloemstraat en in de Heidebloemstraat, in het gedeelte tussen de Kathovestraat en de Gevaertlaan.

De dag voor de plaatsing van de kermisattracties wordt in het gedeelte van Heultjedorp dat begrepen is tussen woning nummer 4 en 24, een parkeerverbod aangekondigd. Borden EI, voorzien van een onderbord waarop de data van het parkeerverbod gelden, worden geplaatst.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, I I meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter.

 

Zie ook