Kerstfeest Blauwvoet Oevel op zaterdag 21 december 2019

 

De burgemeester heeft op 10 oktober 2019, mits inachtneming van onderstaande voorschriften, toelating gegeven aan (*) om op zaterdag 21 december 2019 om 19 uur gedurende 12 minuten, op het voetbalveld van KVV Blauwvoet Oevel in de Ilsestraat in Westerlo (4A52D), ontploffend feestvuurwerk dat bestemd is voor particulieren, te gebruiken. Deze toelating is strikt persoonlijk en mag niet aan andere personen worden overgedragen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat alle restanten en ander afval van het vuurwerk daags nadien verwijderd worden.

Volgende voorschriften dienen te worden nageleefd:

  • de vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden.
  • het vuurwerk moet voldoen aan de veiligheidseisen die er op van toepassing zijn.
  • het gebruik van feestvuurwerk is niet toegelaten op minder dan 25 meter van bossen.
  • uiterlijk twee dagen voor de dag van het vuurwerk moet de vuurwerkgebruiker een schriftelijk bericht bezorgen aan alle personen die in de nabije omgeving wonen om hen te informeren over de duur en het tijdstip van het vuurwerk. Dit om omwonenden de gelegenheid te geven voorzorgsmaatregelen te nemen voor het welzijn van hun dieren.

 

Zie ook