Kerstkroeg KFC Immer Voort op zaterdag 14 december 2019

 

De burgemeester heeft op 14 oktober 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan KFC Immer Voort Jeugd voor de organisatie van een kerstkroeg op zaterdag 14 december 2019 op de parking van KFC Immer Voort in de Hoevestraat 22 in Voortkapel. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van een tent in de Hoevestraat 22 (art. 98 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook