Kerstkroeg Oevel van 20 december 2019 tot 4 januari 2020

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 november 2019 toelating gegeven aan vzw jeugdwerk Oevel om elektronisch versterkte muziek te spelen in de kerstkroeg op het terrein achter de Biehal in de Sint-Michielsstraat 8 in Oevel, op volgende tijdstippen:

 • vrijdag 20 december 2019 van 18 tot 3 uur (zaterdag) tot 90 dB(A) LAeq 15 min
 • zaterdag 21 december 2019 van 18 tot 3 uur (zondag) tot 90 dB(A) LAeq 15 min
 • zondag 22 december 2019 van 18 tot 24 uur tot 90 dB(A) LAeq 15 min
 • maandag 23 december 2019 van 18 tot 24 uur tot 90 dB(A) LAeq 15 min
 • woensdag 25 december 2019 van 18 tot 24 uur tot 90 dB(A) LAeq 15 min
 • donderdag 26 december 2019 van 18 tot 24 uur tot 90 dB(A) LAeq 15 min
 • vrijdag 27 december 2019 van 18 tot 24 uur tot 90 dB(A) LAeq 15 min
 • zaterdag 28 december 2019 van 8 tot 24 uur tot 90 dB(A) LAeq 15 min
 • zondag 29 december 2019 van 0 tot 8 uur tot 85 dB(A) LAeq 15 min
 • maandag 30 december 2019 van 18 tot 24 uur tot 95 dB(A) LAeq 15 min
 • dinsdag 31 december 2019 van 0 tot 3 uur tot 90 dB(A) LAeq 15 min
 • donderdag 2 januari 2020 van 18 tot 24 uur tot 90 dB(A) LAeq 15 min
 • vrijdag 3 januari 2020 van 18 tot 3 uur (zaterdag) tot 90 dB(A) LAeq 15 min
 • zaterdag 4 januari 2020 van 18 tot 3 uur (zondag) tot 90 dB(A) LAeq 15 min

Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis, §1,1°,2° en 3° van Vlarem II zijn van toepassing. Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het engagement van de organisatoren om het geluidsniveau tijdens de muziekmarathon van 28 en 29 december 2019 van 0 tot 8 uur, en tijdens weekdagen na 22 uur, te beperken tot 85 dBA LAeq 15 min.

 

De burgemeester heeft op 28 oktober 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan Jeugdwerk Oevel vzw voor de organisatie van een kerstkroeg in de Biehal in Oevel van 20 december 2019 tot en met 4 januari 2020 met een avondwandeling op 22 december 2019 en een 24-uur muziekmarathon van 28 december 2019 vanaf 8 uur tot 8 uur op 29 december 2019. De toelating is van toepassing voor:

 • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
 • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
 • het verlengen van het sluitingsuur op (art. 49 en volgende) op vrijdag 20 december 2019 van 18 tot 3 uur (op 21 december 2019), op zaterdag 21 december 2019 van 18 tot 3 uur (op 22 december 2019), op zaterdag 28 december 2019 van 8 tot 8 uur op 29 december 2019, op maandag 30 december 2019 van 18 tot 3 uur (op 31 december 2019), op vrijdag 3 januari 2020 van 18 tot 3 uur (op 4 januari 2020) en op zaterdag 4 januari 2020 van 18 tot 3 uur (op 5 januari 2020). 
  De bepaling is niet van toepassing op de nacht van 31 december op 1 januari.
  De muziek en of zang dienen vanaf 22 uur gedempt te zijn zodat het de buren niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet-naleving van de bovenvermelde voorwaarden wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken. De uitbaters van de openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen zijn verplicht de bepalingen van dit hoofdstuk (artikel 49 tot en met artikel 59) steeds op een goed zichtbare plaats in hun openbare inrichting en/of op hun evenement uit te hangen, zodat de tekst duidelijk leesbaar is.

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook