Kleinveetentoonstelling KVB Parel der Kempen op 12 en 13 oktober 2019

 

De burgemeester besliste op 1 augustus 2019 om de erkende dierenarts, de heer Frank Slegers, Lange Nieuwstraat 20 in Westerlo, aan te stellen voor en te belasten met het toezicht op de jaarlijkse provinciale wedstrijd georganiseerd door de KVB Parel der Kempen op 12 en 13 oktober 2019 in de Zoerla in Westerlo en dit in uitvoering van het Ministerieel Besluit van 3 april 2006.

De helft van de kosten van het toezicht worden gedragen door de gemeente Westerlo, mits voorlegging van een factuur; de andere helft wordt gedragen door de inrichters, de KVB Parel der Kempen (*)

De organisatoren zijn ertoe gehouden de in de onderrichtingen gestelde voorwaarden na te leven, namelijk:

  • zij dienen een lijst aan te leggen van de deelnemers van de tentoonstelling met naam en adres van de deelnemers, het aantal deelnemende dieren en hun identificatienummer. Die lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking van het FAVV gehouden worden.
  • zij controleren of alle pluimvee identificeerbaar is door een gesloten voetring en ten minste 3 weken en ten hoogste 9 maanden voor de aanvang van de verzameling gevaccineerd zijn. Het vaccinatiebewijs vermeldt elk identificatienummer apart

 

Zie ook