KLJ Café For Life op vrijdag 29 november 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 november 2019 toelating gegeven aan KLJ Tongerlo om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens KLJ-café For Life op vrijdag 29 november 2019 van 20 tot 3 uur (op 1 december 2018) in het KLJ-lokaal, gelegen Bosstraat 17, 2260 Westerlo, op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk aan 95 dB(A) en vanaf 24 uur kleiner of gelijk aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing indien het geluidsniveau LAeq 15 min groter is dan 85dB(A).

 

De burgemeester heeft op 28 oktober 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan KLJ Tongerlo voor de organisatie van KLJ Café For Life in de Bosstraat 17 in Tongerlo op vrijdag 29 november 2019. De toelating is van toepassing voor:

  • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)
  • het plaatsen van publiciteitsborden (art. 218)
  • het plaatsen van publiciteitsborden langs gemeentewegen (artikel 218):
  • het verlengen van het sluitingsuur op 29 november van 20 uur tot 3 uur (op 30 november 2019) (art. 49 en volgende)
  • het hangen van een spandoek in Bosstraat 17 (art. 149 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook