KLJ-café XL op vrijdag 26 juli 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 juni 2019 toelating gegeven aan KLJ Tongerlo om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens het KLJ-café XL op vrijdag 26 juli 2019 van 20 tot 3 uur in het KLJ-lokaal in de Bosstraat 17 in Tongerlo. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume moet tijdens de hele muziekactiviteit gemeten worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info